Your browser does not support JavaScript!

درباره ما

 با تاسیس در سال 1371، نوین زعفران ماموریتی منحصر به فرد را در زعفران ایران آغاز کرد.  در بهار سال 1371 مشهد، مجموعه نوین به پشتوانه ارزشمند چندین نسل در کشاورزی زعفران، آغاز ه کار کرد. هدف اصلی ما، ایجاد نوآوری و تحول همه جانبه در تمامی جنبه های محصول زعفران است. نوین زعفران تغییرات چشم گیری در تولید، بسته بندی، استانداردسازی و شناخت زعفران ایرانی به دنیا ایجاد کرده و ساختاری توانمند برای رقابت در بازارهای بین المللی ایجاد کرده است. نوین زعفران با عزم توسعه امکانات، در جهت ارتقای کیفیت و بسته بندی محصولات زعفران، با استفاده از روش های جدید و پیشرفته تا پیش آمده و برای اطمینان از کیفیت و اصالت زعفران به روزترین آزمایشگاه ها را در اختیار گرفته است.

استفاده از آزمایشگاه‌های آکردیته مجهز و قدرتمند، نقش بسزایی در اعتماد به محصولات نوین زعفران دارند.